?????????????
Untitled Document เว็บไซต์แนะโดยGoogle

บริการ SMS แจ้งราคายางด่วนถึงมือคุณ
 

ข้อมูลที่จะได้รับ

เหมาะสำหรับ

วิธีสมัคร AIS

วิธีสมัคร DTAC-TRUE

ส่งที่เบอร์

บริการที่ 1 (ราคาต่างประเทศและในประเทศ รหัสเดียวครบ)

วิธีการสมัครและพิมพ์รหัส


1.
ให้ไปที่เมนู เขียนข้อความในมือถือ(Write Message)
2.
แล้วพิมพ์รัสหที่ต้องการ ต้อง(ระบบ AIS )พิมพ์ Rเว้นวรรคตามด้วยรหัส เช่น R R11 (ระบบ DTAC TRUE TRUE-H)พิมพ์ได้เลยไม่ต้องใส่ R ด้านหน้า เช่น R11 แล้วส่งมาที่เบอร์ 4230201 เบอร์เหมือนกันทุกระบบ
4.
หากการสมัครสมบูรณ์ หลังจากกดส่งท่านจะได้รับ sms ยืนยัน

 


ระบบที่รองรับ

AIS
, DTAC
True True-H
กดสมัครเพียงครั้งเดียวก็รอรับข้อความ

ระบบที่รองรับ
ระบบดีแทค DTAC

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร
สอบถามเกี่ยวกับราคายางวิธีอ่านSMS
0-8987-6546-4

เกี่ยวกับการสมัคร/ยกเลิกไม่ได้
0-2454-2563

หรือฝาก SMS ระบุปัญหาแล้วส่งมาที่เบอร์ 084-9693-999

บริการที่ 1


ข้อมูลที่จะได้รับสำหรับบริการนี้

-
ราคายางล่วงหน้าต่างประเทศ ราคาญี่ปุ่นTocom(เช้า-เย็น)+ราคายางเซี่ยงไฮ้SHFEของจีน+ราคายางสิงค์โปร์(SICOM)
-
ตลาดที่มีผลต่อราคายาง น้ำมันดิบไนแม็ก + เงินเยนญี่ปุ่น + หุ้นดาวโจน + ทองคำ + รายางงานสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ

-
ราคาประมูลทั้ง 3 ตลาด(หาดใหญ่ สุราษ นคร) และ ราคาประมูลตลาดเอกชนที่สำคัญ(ขุนทะเล(จจ.หรืออาเมน) โกชุม บ้านส้อง สินปุน)
- ราคาโรงงาน
หลักๆจะมีวงศ์สุราษ เซาถ้ำนคร ศรีตรังหาดใหญ่ บริดจสโตน เต็กบียะลา ศรีตรังอีสาน ส่วนที่อื่นจะสลับกันไป

เหมาะสำหรับ
-
พ่อค้า ส่งโรงงาน
- เจ้าของโรงงาน
-
นักค้า ตลาดล่วงหน้า
- ผู้ส่งออก

ais-one2call-sawasdee
พิมพ์ R R11
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
(เปลี่ยนจากรหัส RB เดิม )
**ข้อควรระวัง : หากกดรหัสนี้แล้ว ไม่ควรกดบริการที่ 2 และ 3 เพราะจะทำให้ได้รับ sms ซ้ำ

Dtac Happy
True
พิมพ์ R11
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
**ข้อควรระวัง : หากกดรหัสนี้แล้ว ไม่ควรกดบริการที่ 2 และ 3 เพราะจะทำให้ได้รับ sms ซ้ำ

บริการที่ 2 (เฉพาะราคาในประเทศ)

บริการที่ 2.1

ข้อมูลที่จะได้รับสำหรับบริการนี้
-
ราคาประมูลทั้ง 3 ตลาด(หาดใหญ่ สุราษ นคร) และ ราคาประมูลตลาดเอกชนที่สำคัญ(ขุนทะเล(จจ.หรืออาเมน) โกชุม บ้านส้อง สินปุน)
- ราคาโรงงานทั้งเศษ,แผ่น
หลักๆจะมีวงศ์สุราษ เซาถ้ำนคร ศรีตรังหาดใหญ่ บริดจสโตน เต็กบียะลา ศรีตรังอีสาน ส่วนที่อื่นจะสลับกันไป

เหมาะสำหรับ
-
พ่อค้า ส่งโรงงาน
- เจ้าของโรงงาน
-
นักค้า ตลาดล่วงหน้า
- ผู้ส่งออก

ais-one2call-sawasdee
พิมพ์ R R2
ส่งมาที่เบอร์ 4230201
(เปลี่ยนจากรหัส YY เดิม)

Dtac Happy
True
พิมพ์ R2
ส่งมาที่เบอร์ 4230201

บริการที่ 2.2

- ราคาประมูลทั้ง 3 ตลาด หาดใหญ่+สุราษ + นครศรีฯ +เอกชนขุนทะเล+น้ำยาง+ราคาปิดตลาดจีนช่วงเช้า

- ชาวสวน

พิมพ์ R R16
ส่งมาที่เบอร์ 4230201

พิมพ์ R16
ส่งมาที่เบอร์ 4230201

บริการที่ 2.3

- รวมราคายาง
แผ่นดิบ
3ตลาด+รมควันหาดใหญ่+เศษยาง+น้ำยาง

- ชาวสวน

พิมพ์ R R17 ส่งมาที่เบอร์ 4230201

พิมพ์ R17
ส่งมาที่เบอร์ 4230201

บริการที่ 2.4

- ราคายางเฉลี่ยของโรงงาน ทั้งเศษยาง ยางแผ่นดิบ น้ำยาง

- ชาวสวน
-
พ่อค้า

พิมพ์ R R8
ส่งมาที่เบอร์ 4230201

พิมพ์ R8
ส่งมาที่เบอร์ 4230201

บริการที่ 3 (เฉพาะราคาต่างประเทศ)

บริการที่ 3.1

ข้อมูลที่จะได้รับสำหรับบริการนี้
-
ราคายางล่วงหน้าต่างประเทศ ราคาญี่ปุ่นTocom(เช้า-เย็น)+ราคายางเซี่ยงไฮ้SHFEของจีน+ราคายางสิงค์โปร์(SICOM)
-
ตลาดที่มีผลต่อราคายาง น้ำมันดิบไนแม็ก + เงินเยนญี่ปุ่น + หุ้นดาวโจน + ทองคำ + รายางงานสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ

- พ่อค้า ส่งโรงงาน - เจ้าของโรงงาน
-
นักค้า ตลาดล่วงหน้า - ผู้ส่งออก

ais-one2call-sawasdee
พิมพ์ R R4
ส่งมาที่เบอร์ 4230201

Dtac Happy
True
พิมพ์ R4
ส่งมาที่เบอร์ 4230201

บริการที่ 3.2

- ราคายางล่วงหน้าต่างประเทศ ราคาญี่ปุ่นTocom(เช้า-เย็น)+ราคายางเซี่ยงไฮ้SHFEของจีน+ราคายางสิงค์โปร์(SICOM) (เช้าอย่างเดียว)

- พ่อค้า ส่งโรงงาน

พิมพ์ R R5
ส่งมาที่เบอร์ 4230201

พิมพ์ R5
ส่งมาที่เบอร์ 4230201

บริการที่ 3.3

- ราคายางล่วงหน้าต่างประเทศ ราคาญี่ปุ่นTocom(เช้า-เย็น)+ราคายางเซี่ยงไฮ้SHFEของจีน+ราคายางสิงค์โปร์(SICOM) ( เย็นอย่างเดียว)

- พ่อค้า ส่งโรงงาน

พิมพ์ R R6
ส่งมาที่เบอร์ 4230201

พิมพ์ R6
ส่งมาที่เบอร์ 4230201

บริการที่ 4
ราคาเฉพาะทาง ได้แก่ คนค้าขายเฉพาะเศษยาง ยางแผ่น และ น้ำยาง
เป็นการแจ้งราคาโรงงานแต่ละชนิดยาง เช่น เศษยาง ยางแผ่น และ น้ำยาง

บริการที่ 4.1

ข้อมูลที่จะได้รับสำหรับบริการนี้
-
ราคาเศษยาง ณ โรงงาน(ราคาเศษยาง100%)ที่รง.เปิด เฉพาะราคาเศษยางเฉลี่ยและราคาโรงงานทั่วประเทศ ทั้งช่วงเช้า และ ช่วงเย็น หลักๆจะมีวงศ์สุราษ เซาถ้ำนคร ศรีตรังหาดใหญ่ เต็กบียะลา ศรีตรังอีสาน ส่วนที่อื่นจะสลับกันไป

- พ้อค้าเศษยาง
-
ชาวสวนที่ทำเศษยางขาย

ais-one2call-sawasdee
พิมพ์ R R12
ส่งมาที่เบอร์ 4230201

Dtac Happy
True
พิมพ์ R12
ส่งมาที่เบอร์ 4230201

บริการที่ 4.2

- ราคายางแผ่น ณ โรงงาน(ราคารมแผ่น)
-
เฉพาะราคายางแผ่นของโรงงานแต่ละโรงงาน ทั่วประเทศ ทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น หลักๆจะมีวงศ์สุราษ เซาถ้ำนคร ศรีตรังหาดใหญ่ บริดจสโตน เต็กบียะลา ส่วนที่อื่นจะสลับกันไป

- พ้อค้ายางแผ่น
-
ชาวสวนที่ขายน้ำยาง

ais-one2call-sawasdee
พิมพ์ R R13
ส่งมาที่เบอร์ 4230201

Dtac Happy
True
พิมพ์ R13
ส่งมาที่เบอร์ 4230201

บริการที่ 4.3

- ราคาน้ำยาง ตลาดกลาง ราคาซื้อขาย ณ โรงงาน ทั้งช่วงเย็นเพื่อซื้อขายช่วงเช้า และ ราคาช่วงสายเพื่อซื้อช่วงเที่ยง

- พ้อค้าน้ำยาง
-
ชาวสวนที่ขายน้ำยาง

ais-one2call-sawasdee
พิมพ์ R R3
ส่งมาที่เบอร์ 4230201

Dtac Happy
True
พิมพ์ R3
ส่งมาที่เบอร์ 4230201

บริการที่ 5
ราคายางส่งออก (FOB)

บริการที่ 5

ข้อมูลที่จะได้รับสำหรับบริการนี้
-
ราคายางส่งออก
ประกาศเที่ยงวัน F.O.B กรุงเทพ

- พ่อค้า ตลาดล่วงหน้า
-
ผู้ส่งออก

ais-one2call-sawasdee
พิมพ์ R R7
ส่งมาที่เบอร์ 4230201

Dtac Happy
True
พิมพ์ R7
ส่งมาที่เบอร์ 4230201

3 บาท/ข้อความ ที่ได้รับ (ต้องการยกเลิก DTAC,TRUE พิมพ์ Cตามด้วยรหัสที่สมัคร เช่น C11 แล้วส่งไปที่เบอร์ 4230201 ระบบ AIS one2call  พิมพ์ C(วรรค)รหัสที่สมัคร ตัวอย่าง C R11 ส่งไปที่เบอร์ 4230201 หรือโทรไปที่เบอร์ 0-8987-6546-4 หรือ 0-2454-2563 หรือฝากsmsเขียนว่า ยกเลิกรหัสอะไร หรือ ยกเลิกทั้งหมดไปที่เบอร์0849693999)
สนใจแลกลิงค์ เมล์มาที่ webmaster@rakayang.com
ขอบคุณข้อมูลจากเว็บต่าง ๆ สถาบันวิจัยยาง สมาคมยางพาราไทย สกยและ อื่นๆ
Webstats4U - Free web site statistics Personal homepage website counter

© 2007 rakayang.com. All rights reserved. webmaster@rakayang.com